zdjecie-zp-cut

tło33x31fb     

 Stowarzyszenie Zdrowa Praca jest pierwszą w Polsce organizacją pozarządową
zajmującą się kompleksowo problematyką wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

Naszą misją jest ograniczanie zjawiska utraty zdrowia, w tym także zdrowia
psychicznego, w związku z wykonywaniem pracy zawodowej.

Realizacja tej misji opiera się na trzech filarach

         1.Badania, zarówno gabinetowe jak i własne projekty badawcze,

        2.Prewencja poprzez jak najszerszą edukację pracowników
i pracodawców, a także wpływanie
 na rozwiązania prawne,

        3.Pomoc ofiarom wypadków przy pracy i chorób zawodowych, poprzez działania systemowe.

Stowarzyszenie zostało założone w 2007 roku przez grupę psychologów, prawników,
specjalistów z zakresu ubezpieczeń, zarządzania organizacją, HR
i funduszy europejskich, a także dziennikarza. Bezpośrednim bodźcem do
założenia stowarzyszenia był ciężki wypadek przy pracy jakiemu uległ
jeden z naszych kolegów, a właściwie sytuacja w jakiej znalazł się po
wypadku. Mogliśmy doświadczyć i zaobserwować jak ofiarom wypadków wali
się świat na głowę i jak trudno jest radzić sobie z przeciwnościami,
jakie w związku z wypadkiem napotyka poszkodowany. Dotarło do nas jak
bardzo rzeczywistość może odbiegać od pożądanego stanu w tak
podstawowych kwestiach jak choćby zachowanie pracodawcy, jakość pracy
odnośnych urzędów administracji publicznej, działanie wymiaru
sprawiedliwości czy dostęp do opieki zdrowotnej.

Szukając pomocy dla naszego kolegi, nie zdołaliśmy znaleźć organizacji nastawionej na pomoc ofiarom wypadków przy pracy, spotkaliśmy natomiast wiele osób doświadczających podobnych problemów. Postanowiliśmy więc stworzyć nową organizację, której celem jest podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do poprawy szeroko rozumianych warunków pracy oraz sytuacji ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Żywimy przekonanie, że dzięki kompetencjom i zaangażowaniu ludzi dobrej woli możliwa jest zarówno pomoc osobom poszkodowanym, jak i wpływanie na poprawę realizacji konstytucyjnego prawa każdego do bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy.

23.02.2016

Od 23 lutego aktualności publikujemy tylko na Facebooku

 Uruchomiliśmy nasz profil na Facebooku. W związku z tym przenosimy publikację wydarzeń i aktualności na nasz fanpage.

31.01.2016

Podsumowujemy projekt badania stresu w sądach

Projekt „Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutków zdrowotnych” dobiegł końca. Z satysfakcją odnotowaliśmy

archiwum


Okazali nam wsparcie: