Ekspertyzy i opinie

Ekspertyzy i opinie
Odpowiadamy na potrzeby tych wszystkich, którzy chcą rozwiać swoje wątpliwości dotyczące trudnych zjawisk w miejscu pracy, jak wypadki w pracy (w tym nagłe zdarzenia medyczne), czy mobbing. Ekspertyzy i opinie sporządzane są w oparciu o najświeższą wiedzę naukową, z polskich i zagranicznych wiodących ośrodków oraz o bogate doświadczenie zawodowe w konkretnych obszarach. Ekspertyzy i opinie przygotowywane są przez osoby posiadające stopień naukowy co najmniej doktora. Część z naszych ekspertów merytorycznych stale opiniuje też na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości. Jesteśmy w stanie przygotować opracowanie wieloaspektowe, obejmujące perspektywę prawną, medyczną, psychologiczną oraz związaną z organizacją i zarządzaniem.
Zgłoś zapotrzebowanie na ekspertyzę lub opinię.