Nasze usługi

ambulans i ekg-c

 

ORZ: Stres to profesjonalna ocena ryzyka zawodowego wynikającego z zagrożeń psychospołecznych
i stresu związanego z pracą. Stres w pracy jest zjawiskiem powszechnym i występuje w mniejszym lub większym stopniu na każdym stanowisku pracy.
strzalka

pomoc-9-zm

 

ambulans i ekg-c

Programy profilaktyczne.
Dbałość o dobrostan pracowników to nie tylko prawna powinność pracodawcy, ale też doskonała inwestycja. Redukcja stresu organizacyjnego przynosi wymierne rezultaty w postaci spadku absencji, lepszej wydajności,
strzalka

ekspertyzy

Ekspertyzy i opinie
Odpowiadamy na potrzeby tych wszystkich, którzy chcą rozwiać swoje wątpliwości dotyczące trudnych zjawisk w miejscu pracy, jak wypadki w pracy (w tym nagłe zdarzenia medyczne), czy mobbing. Ekspertyzy i opinie sporządzane są w oparciu
strzalka

ambulans i ekg-c

Platforma badawcza on-line
Dysponujemy platformą do prowadzenia badań przez Internet. W ramach odpłatnej działalności statutowej udostępniamy platformę badaczom, którzy prowadzą badania zbieżne z celami statutowymi naszego Stowarzyszenia.
strzalka

 


Okazali nam wsparcie: