Programy profilaktyczne

profilaktyka-cProgramy profilaktyczne.
Dbałość o dobrostan pracowników to nie tylko prawna powinność pracodawcy, ale też doskonała inwestycja. Redukcja stresu organizacyjnego przynosi wymierne rezultaty w postaci spadku absencji, lepszej wydajności, mniejszej ilości błędów i wypadków. Mniej stresu oznacza więc niższe koszty i większe zyski firmy.
Zapraszamy pracodawców zainteresowanych poprawą psychospołecznych warunków pracy do współpracy w zakresie psychoproflaktyki i psychoedukcji. Na podstawie pomiarów psychospołecznego środowiska pracy oraz dobrostanu osób zatrudnionych u danego pracodawcy zidentyfikujemy grupy najbardziej narażone na obniżenie dobrostanu oraz pogorszenie zdrowia w związku z pracą i przygotujemy precyzyjny plan interwencji. Nasze programy profilaktyczne przygotowywane są przez zespól składający się ze specjalisty w dziedzinie zarządzania, psychologa zdrowia, psychologa pracy, lekarza medycyny pracy i specjalistę z zakresu zdrowia publicznego. Cele programów ustalamy w porozumieniu z pracodawcą. Konkretne oddziaływania profilaktyczne mogą dotyczyć przykładowo: eliminacji ryzyka mobbingu w miejscu pracy, obniżenia absencji chorobowej, itp. Co istotne, staramy się proponować rozwiązania nie tylko dostosowane do możliwości i specyfiki danego pracodawcy, ale oparte na rozwiązaniach, których skuteczność została sprawdzona w praktyce. Każdy z proponowanych programów zawiera też elementy ewaluacji.
Zgłoś zainteresowanie współpracą w zakresie profilaktyki