Platforma badawcza on-line

badaniePlatforma badawcza on-line
Dysponujemy platformą do prowadzenia badań przez Internet. W ramach odpłatnej działalności statutowej udostępniamy platformę badaczom, którzy prowadzą badania zbieżne z celami statutowymi naszego Stowarzyszenia. Z platformy mogą także skorzystać osoby, które uległy wypadkowi przy pracy lub zapadły na chorobę zawodową – do prowadzenia dowolnych badań zgodnych z prawem.
Z technicznego punktu widzenia, platforma umożliwia przeprowadzenie dowolnego badania ankietowego, także z materiałem audio-wizualnym. Można realizować wiele projektów równolegle. Możliwe jest także tworzenie zespołów badawczych. Wyniki można wygodnie eksportować dalszej obróbki w pakietach statystycznych. Każde badanie ma swój unikalny link, który można przesyłać lub umieszczać na www, co znacznie ułatwia rekrutacje badanych Zapewniamy poszanowanie praw autorskich badaczy oraz pełną ochronę danych osobowych według najwyższych standardów wymaganych przez RODO.
Zgłoś chęć przeprowadzenia badania.