Aktualnie realizowany II

pomoc prawnaBezpłatna pomoc prawna /2015- /
Projekt powstał w związku z faktem, iż  uchwalona w 2015 roku ustawa o bezpłatnej pomocy prawnej nie przewiduje pomocy dla osób innych niż takie, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, mają mniej niż 26 lat albo więcej niż 65 lat, posiadają Kartę Dużej Rodziny lub status weterana albo kombatanta lub też w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty. Naszym zdaniem ustawa nie jest więc co do zasady adresowana do większości osób pracujących. Nie odpowiada zatem na problemy i potrzeby ofiar wypadków przy pracy albo chorób zawodowych. Bezpłatna pomoc prawna oferowana przez Stowarzyszenie Zdrowa Praca polega na udzielaniu bezpłatnych porad prawnych dla ofiar wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, szczególnie dla osób niepełnosprawnych na skutek takiego wypadku lub choroby. Porady mogą być także udzielane rodzinie lub opiekunom, pod warunkiem, że dotyczą kwestii prawnych bezpośrednio związanych z wypadkiem lub chorobą zawodową. Porady udzielane są pro bono przez prawników, adwokatów i radców prawnych współpracujących z naszym Stowarzyszeniem. W swoim obecnym kształcie Projekt nie przewiduje reprezentacji beneficjentów przed sądami. Aby skorzystać z pomocy wystarczy do nas napisać i udokumentować swój status ofiary wypadku albo choroby lub opiekuna osoby pokrzywdzonej wypadkiem lub chorobą zawodową. W przypadku, gdy problem prawny dotyczy postępowania o ustalenie wypadku przy pracy lub stwierdzenie choroby zawodowej, należy uprawdopodobnić, że roszczenie takie jest zasadne, to znaczy udokumentować okoliczności wskazujące, że do wypadku lub zachorowania doszło w związku z pracą.

koordynator projektu: adw. Anna Balik

pomocy udzielają: adw. Anna Balik (Warszawa),

r.pr. Alicja Grabek (Warszawa),

adw. Krzysztof Lesiak (Warszawa).

 


Okazali nam wsparcie: