audyt-300Wczoraj otrzymaliśmy raport z audytu naszego projektu pn. „Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutków zdrowotnych”. Badanie przeprowadzone zostało w ramach rutynowych czynności kontrolnych Grantodawcy. Na zlecenie Fundacji im. Stefana Batorego audyt zrealizowała biegła rewident Pani Katarzyna Abgarowicz z Biura Audytorskiego Sadren Sp. z o.o. Konkluzje raportu Pani audytor są dla nas pozytywne do tego stopnia, że przyjęliśmy dokument bez uwag, z czego bardzo się cieszymy.