LogoBlackpion-stronaUmowa z UKSW

Stowarzyszenie zawarło z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego umowę o organizację praktyk zawodowych dla studentów uczelni. Tym samym, od września br., pozyskaliśmy możliwość zaangażowania do naszych projektów osób spośród 16000 studentów, którzy kształcą się na uniwersytecie. Wszystkie kierunki studiów, na jakich kształcą się studenci, których chcemy pozyskiwać posiadają certyfikat jakości kształcenia. Uniwersytet jest uczelnią, która wychodząc naprzeciw lepszej współpracy uczelni wyższych z rynkiem pracy powołała w 2011 roku Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego. Jest to specjalna, ogólnouczelniana jednostka, której podstawowym celem jest przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy poprzez rozwijanie ich kompetencji miękkich. Uniwersytet stał się tym samym jedną z pierwszych w Polsce uczelni włączających do oferty dydaktycznej zajęcia poświęcone kształtowaniu umiejętności szczególnie poszukiwanych przez pracodawców. Centrum prowadzi zajęcia ogólnouczelniane takie jak: Warsztaty Rozwoju Kariery, Warsztaty Umiejętności Trenerskich, Warsztaty Kompetencji Społecznych, Warsztaty Umiejętności Liderskich i wiele innych. Liczymy więc na współpracę z dobrze przygotowanymi młodymi ludźmi, których entuzjazm i zaangażowanie przyczyni się do realizacji celów statutowych naszego Stowarzyszenia, w tym przede wszystkim do poprawy szeroko rozumianych warunków pracy i promocji zdrowia w środowisku pracy.