dyplomPodczas X Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. “Z psychologią po zdrowie”, która odbyła się w dniach 15-17 maja br. w Gdańsku pokazaliśmy wybrane wyniki badania, które przeprowadziliśmy jako pilotaż dla projektu „Monitoring stresu w sądach i jego skutków zdrowotnych”. Nasza praca została doceniona przez Komitet Naukowy dwukrotnie. Najpierw otrzymaliśmy możliwość prezentacji naszych badań, co już samo w sobie stanowi wyróżnienie bowiem 50 innych prac zostało odrzucone. Zostaliśmy także uhonorowani wyróżnieniem w postaci 2. miejsca w konkursie na plakat naukowy. Cieszy nas bardzo to wyróżnienie, na tle ponad 40 innych prac zaprezentowanych w tej formie.