temidaMonitoring stresu w sądach i jego skutków zdrowotnych /2014-2016/
Projekt adresowany jest do pracowników, pracodawców i decydentów w obszarze sądownictwa powszechnego. Polega na przeprowadzeniu profesjonalnego badania psychospołecznych warunków pracy wszystkich grup zatrudnionych w sądownictwie, tj. sędziów, referendarzy, asystentów, kuratorów, urzędników oraz pracowników obsługi. Chcemy by badanie było reprezentatywne w skali ogólnopolskiej. Na jego podstawie przygotujemy raporty, które – mamy nadzieję – przyczynią się do poprawy warunków pracy w sądach i zmniejszenia stresu zawodowego, na jaki narażone są osoby pracujące w wymiarze sprawiedliwości. Naszym partnerem formalnym w tym przedsięwzięciu jest Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa. Uzyskaliśmy tez poparcie licznych organizacji działających w środowisku sądownictwa m.in. Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” czy Krajowej Rady Kuratorów. Projekt finansowany jest
z Funduszy Norweskich przyznanych w formie dotacji z Programu Obywatele dla Demokracji, realizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego. Więcej o samym Projekcie, naszych Partnerach formalnych i społecznych w tym przedsięwzięciu oraz wydarzeniach z nim związanych można przeczytać na stronie projektu: www.temida.zdrowapraca.org

 


Okazali nam wsparcie: