Projekt polega na przeglądzie istniejących rozwiązań prawnych mających na celu ochronę zdrowia pracowników oraz wpływanie na poprawę tych rozwiązań. W 2016 roku zajęliśmy się regulacjami dotyczącymi pracowników sądów. Bezpośrednim powodem wyboru tego sektora były wyniki naszego wcześniejszego projektu pt. “Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutków zdrowotnych”, zakończonego w styczniu 2016. Z badań jakie zrealizowaliśmy w ramach tego projektu wynika, że obecnie ochrona zdrowia pracowników sądów nie jest wystarczająca.

 

Wniosek lobbingowy dot. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich
i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego 

Pismo do MS w sprawie pomijania kuratorów w konsultacjach społecznych